Köpa en fastighet – gör en besiktning före

Vid köp av fastighet eller överlåtelse av fastighet så betraktas brister i elinstallationer normalt inte som ”dolda fel”. Det är du som köpare som ansvarar för vilket skick fastigheten har vad gäller el-installation. Det är ett komplicerat arbete som ofta kräver specialkunskap. Att upptäcka brister i efterhand kan bli betydligt dyrare än en professionell besiktning i förebyggande syfte.

Som fastighetsägare till villa eller fritidshus är du alltid ansvarig för elanläggningen som tillhör bostaden. I de flesta fall gäller det även dig som äger en bostadsrätt eller ägarlägenhet. Vid köp av ny bostad tar du alltså över och ansvarar för elanläggningen från den tidigare ägaren. En översyn via besiktning ger dig både trygghet och kunskap om eventuella behov och brister.

Så vad är en elbesiktning?

Den säkerställer så att elen i ditt hem är säker att använda för dig och din familj. Oredssons elektriska utför en besiktning på din elanläggning där alla bostadens elinstallationer granskas för att säkerställa att de är korrekt installerade.

Åtgärden minskar elrelaterade skador och elbränder. En elkontroll före köp eller försäljning av en fastighet hjälper till att undvika eventuella framtida problem om något skulle ha brister.