Viktigt med support och rådgivning

Allt kring det elektriska skapar frågor. Det finns också en osäkerhet och ibland också rädsla för att göra fel. Oavsett så ska man ha respekt. Konsekvenserna kan bli stor både för material och hälsa, om man inte har kunskap. Därför är det många som kontaktar oss med sina frågor och ibland oro. Det tycker vi är bra. Det finns också regelverk som man bör följa, för att inte råka illa ut vid eventuella försäkringsärende.

Support och rådgivning skapar trygghet. Det är inget som vi tar betalt för. Det är något vi gärna vill för att något inte ska gå fel. Så använd oss gärna ifall ni har frågor kring saker som inkluderar el. I många fall handlar det ju om något som du i förlängningen kanske behöver vår hjälp till.