Att installera en luftvärmepump kan vara en komplex process och kräver vanligtvis professionell installation för att säkerställa att systemet fungerar korrekt och effektivt. Här är några steg som normalt ingår i installationsprocessen:

 1. Välja rätt plats:
  • Placera enheten på en plats där den inte kommer att blockeras av hinder och där luftcirkulationen är bra.
  • Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt enheten för att möjliggöra enkel underhåll och rengöring.
 2. Montering av enheten:
  • Montera enheten enligt tillverkarens anvisningar.
  • Säkerställ att enheten är fast och stabilt monterad för att undvika vibrationer och buller.
 3. Installation av inomhusenheten:
  • Montera inomhusenheten på en lämplig plats, vanligtvis högt upp på en vägg för optimal luftcirkulation.
  • Se till att enheten är riktad på ett sätt som ger jämn fördelning av luft i rummet.
 4. Installation av utomhusenheten:
  • Placera utomhusenheten på en plats där den inte störs av direkt solljus eller andra värmekällor.
  • Använd gummikuddar eller liknande för att minska vibrationsbuller.
 5. Elektrisk anslutning:
  • Anslut enheten till det elektriska systemet enligt tillverkarens anvisningar.
  • Se till att elinstallationen görs av en kvalificerad elektriker för att följa lokala föreskrifter och säkerhetsstandarder.
 6. Kylmedieanslutning:
  • Anslut kylmedieslangarna korrekt mellan inomhus- och utomhusenheten.
  • Säkerställ att det inte finns några läckage och att anslutningarna är täta.
 7. Testning och justering:
  • Utför nödvändiga tester för att säkerställa att systemet fungerar korrekt.
  • Justera inställningar för att uppnå önskad temperatur och effektivitet.
 8. Kundinstruktion:
  • Förklara för användaren hur systemet fungerar och ge instruktioner om underhåll och rengöring.

Observera att dessa steg är allmänna riktlinjer och att det är viktigt att följa tillverkarens specifika installationsanvisningar för den luftvärmepump du har köpt. Eftersom installation av luftvärmepumpar ofta kräver specialkunskap och licenser, är det rekommenderat att anlita en professionell installatör för att utföra arbetet. Felaktig installation kan leda till ineffektiv drift och till och med skador på enheten.