De vanligaste frågorna som uppstår för att kunna ta ställning till om man ska investera i solceller på taket. Ofta i kombination med en kalkyl för att se hur lång tid det tar innan investeringen är betald. Men också jämfört med alternativet. Hos Oredssons Elektriska i Osby är vi vana vid frågorna och kan svara på allt. Det är en process som det alltid blir när det handlar om en långsiktig investering.

Hur mycket kostar det att installera solceller hemma?

Måste man ha bygglov för att ha solceller på taket?

Hur fungera solceller?

Kan man få skatteavdrag för installationen av solceller?

Är solceller lönsamt?

Vad är solcellerna tillverkade av?

Hur stora är solcellerna med tanke på att välja antal?

Hur är det med garantin för solceller?

Funkar solceller även i skuggan?

Genererar solceller bara el på sommaren?

 

Svaren på alla frågor beror i de flesta fall på omständigheterna. Med det sagt bör man utgå från förutsättningarna som är unika för varje kund.

– Bäst är att börja från början och gå igenom alla frågor. Kontakta Oredssons elektriska så ger vi svar på frågorna.

 

Fakta från Vattenfall

 

Solpaneler består av solceller som monterats på större plattor, vilka fästs på ditt tak.

 

  1. När solstrålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning och det bildas ström i form av likström.
  2. Växelriktaren omvandlar likströmmen till växelström.
  3. Växelströmmen skickas till husets elcentral.
  4. Från elcentralen går strömmen till dina eluttag och kan användas i hushållet.

5 a. Har du ett batteri ser växelriktaren till att batteriet laddas när solen skiner och att det laddas ur under natten, så att du kan använda din egenproducerade, fossilfria solel även då.

5 b. Smartmätaren låter dig se hur mycket el du säljer och köper.

  1. Den el som du inte använder går via elmätaren automatiskt ut på elnätet. Genom att skaffa ett elavtal för mikroproduktion så får du betalt för din överskottsel.

7a. Husets elmätare mäter hur mycket el du köper och säljer. Köp till en smartmätare för att kunna se din elförsäljning och elförbrukning i mobilen.

7b. Din växelriktare är uppkopplad till internet så att du kan följa din elproduktion i en app. Har du ett batteri eller köpt till en smartmätare så ser du även hur mycket el du säljer och köper.

Fakta

Vad är solenergi?

Solenergi är energin i solens ljus. Allt liv på jorden är beroende av solenergi. Utan solens värme och ljus skulle jorden vara mörk och kall.

 

Vad är solel?

Solel kallas den el som du producerar själv med hjälp av solceller.

 

Vad är solkraft?

Solkraft är el producerad i ett solkraftverk, vilken du köper via ditt elavtal.

Källa: Vattenfall