Nästan alla elinstallationsarbeten ska utföras av ett registrerat elinstallationsföretag som Oredssons elektriska. Det finns reglerat och presenterat på Elsäkerhetsverket. På deras websida kan du lätt se vad du kan och vad du inte bör utföra själv. Det finns en del enklare arbeten du kan få utföra själv, men bara om du vet hur du ska göra. Tänk på att överträdelse när det gäller elinstallation är straffbart. Så är du osäker, kika in på Elsäkerhetsverket och försäkra dig om att du håller dig på rätt sida. Konsekvenserna kan vara kännbara och få farliga konsekvenser. Så chansa aldrig.

El är livsfarligt.

Att ha rätt kunskap och självklart försiktighet är oerhört viktigt. Det gäller all hantering av elektricitet. El kan leda till brand och skador – och i värsta fall till döden. Är du osäker  så kontakta en elinstallatör som antingen vägleder eller utför det arbete du behöver ha gjort.
Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra.

Följande information hittar du på Elsäkerhetsverkets hemsida

Om arbetet inte kan kontrolleras på ett korrekt sätt, till exempel vid byte av ett befintligt vägguttag eller en befintlig strömbrytare med högst 16 A, ska ett elinstallationsföretag anlitas. Vid förändringar i den fasta elinstallationen, till exempel ett uttag i köket och elledningar i väggar, ska ett registrerat elinstallationsföretag alltid anlitas.

Tänk på det här när du anlitar ett elföretag

Detta får du göra själv
Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
Byta glödlampor
Byta lamphållare
Montera skarvsladdar
Montera sladdströmbrytare och stickproppar
Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
Byta befintlig strömbrytare för högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa
Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa.

Oredssons elektriska ger dig råd

I norra Skåne hittar du Oredssons elektriska. Det är en anrik elinstallatör som i generationer varit verksam i området. Oredssons elektriska har drygt 20 elektriker med lång erfarenhet och bred kompetens. Samtliga har möjlighet att hjälpa dig med frågor som rör elsäkerhet och vad du kan göra själv eller behöver ta hjälp med.